Tin Tức

Bùng nổ cho vay tiêu dùng

Năm 2016, trong số gần 15.200 tỷ thu nhập lãi thuần hợp nhất được ghi nhận của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thì bản thân ngân hàng mẹ chỉ đóng góp gần 7.100 tỷ đồng với mức...

Tháng Bảy 10, 2017 9:38 sáng Published by Leave your thoughts