FPT vận hành dự án ‘phức tạp nhất lịch sử’ công ty

Nội dung chính

Ngày 11/7, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với nhà thầu FPT-IS tổ chức lễ công bố vận hành hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước, thuộc phạm vi hợp đồng SG3.1, dự án FSMIMS và sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, đây là hợp đồng có quy mô triển khai tới tất cả hệ thống và đối tượng hưởng lợi trực tiếp lớn nhất trong phạm vi dự án FSMIMS, bao phủ toàn hệ thống của Ngân hàng Nhà nước, với 17 đơn vị Vụ, Cục, các đơn vị sự nghiệp, 63 chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành và hơn 100 tổ chức tín dụng.

“Đối với đơn vị triển khai chúng tôi thì đây cũng là một trong những hợp đồng có phạm vi triển khai và tính phức tạp nhất trong lịch sử triển khai của FPT”, ông Ngọc chia sẻ.

fpt-van-hanh-du-an-phuc-tap-nhat-lich-su-cong-ty

Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT.

Dự án này cũng được đánh giá sẽ tạo nên bước tiến cho Ngân hàng Nhà nước về mặt công nghệ, giúp tinh gọn, hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ từ xử lý, hạch toán thủ công, phân tán sang tự động hóa, xử lý và kiểm soát tập trung.

“Qua hơn 2 năm triển khai, có thể khẳng định hệ thống SG3.1 đã được vận hành thành công, là một bước tiến lớn của Ngân hàng Nhà nước khi các hoạt động, nghiệp vụ thực hiện phân tán trên nhiều hệ thống trước đây, giờ được thay thế bằng Hệ thống SG3.1 duy nhất”, Phó thống đốc Nguyễn Kim Anh đánh giá.

Ngày 15/5/2014, Tập đoàn FPT chính thức được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn cho gói thầu SG3.1 xây dựng hệ thống Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống cho Ngân hàng Nhà nước. Đây là hợp phần lõi, đóng vai trò quan trọng trong dự án tổng thể FSMIMS với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống ngân hàng.

Sự phức tạp của hệ thống này là bởi, ngoài cấu phần Ngân hàng lõi (core banking), SG3.1 còn bao gồm lập kế hoạch quản lý nguồn lực (ERP), quản lý ngân sách và xây dựng nền tảng thích hợp với các hệ thống khác của Ngân hàng Nhà nước. Nhờ vậy, Ngân hàng Nhà nước cũng trở thành ngân hàng đầu tiên của hệ thống triển khai đồng thời cả core banking và ERP.

Minh Sơn