Hút hầm cầu

Hút hầm vệ sinh tại Đà Nẵng

Dịch vụ hút hầm cầu, hầm vệ sinh tại Đà Nẵng Cung cấp dịch vụ rút hầm cầu, các chất thải dầu mỡ, chất thải công nghiệp…bằng công nghệ tiên tiến, xe chở chuyên dụng. Thông cống nghẹt Đà Nẵng...

Tháng Ba 1, 2015 12:29 chiều Published by Leave your thoughts